Oct

21 2019

CAT Shemini Atzeret

9:30AM - 8:00PM  

Congregation Anshai Torah 5501 W. Parker Rd
Plano, TX 75093
972-473-7718 anshai@anshaitorah.org
http://www.anshaitorah.org

Contact Debbie Butvin
972-473-7718
receptionist@anshaitorah.org
http://www.anshaitorah.org

Yom Tov Service- Yizkor 9:30am
Simchat Torah Celebration/Mincha 6:15pm
Shul Dinner 6:30pm
Maariv/Hakafot/Dancing 7:00pm