Sep

14 2018

to
Sep

15 2018

CAT Shabbat Shuvah

6:30PM - 9:30AM  

Congregation Anshai Torah 5501 W. Parker Rd.
Plano, TX 75093
972-473-7718 anshai@anshaitorah.org
http://www.anshaitorah.org

Contact Deborah Butvin
9724737718
receptionist@anshaitorah.org

Kabbalat Shabbat Sept. 14 -6:30PM
Shabbat Service Sept. 15 -9:30AM