Apr

25 2019

CAT Hol HaMoed Shacharit (6th Day Pesah)

6:30AM - 7:46PM  

Congregation Anshai Torah 5501 W. Parker Rd.
Plano, TX 75093
972-473-7718 anshai@anshaitorah.org
http://www.anshaitorah.org

Contact Deborah Butvin
972-473-7718
receptionist@anshaitorah.org
http://www.anshaitorah.org

6:30AM Hol HaMoed Shacharit
6:00PM Mincha/Maariv- Yom Tov
7:46PM Candle Lighting Time