Apr

5 2018

CAT 6th Day Pesah

6:30AM - 7:32PM  

Congregation Anshai Torah 5501 W. Parker Rd.
Plano, TX 75093
972-473-7718 anshai@anshaitorah.org
http://www.anshaitorah.org

Contact Debbie Butvin
9724737718
receptionist@anshaitorah.org
http://www.anshaitorah.org

6:30AM Hol HaMoed Shacharit Service
6:00PM Mincha/Maariv-Yom Tov
7:32PM Candle Lighting Time